Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ 1

Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ

Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ 2

Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ

Giá: 100.000 VNĐ

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ 1

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ 2

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ

Giá: 80.000 VNĐ

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng 1

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng 2

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng

Giá: 38.000 VNĐ

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 ) 1

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 )

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 ) 2

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 )

Giá: 136.000 VNĐ

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn 1

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn 2

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn

Giá: 456.000 VNĐ

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack 1

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack 2

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack

Giá: 456.000 VNĐ

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack 1

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack 2

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack

Giá: 576.000 VNĐ

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack 1

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack 2

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack

Giá: 486.000 VNĐ

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack 1

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack 2

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack

Giá: 547.000 VNĐ

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu 1

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu 2

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu

Giá: 292.000 VNĐ

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp 1

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp 2

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp

Giá: 324.000 VNĐ

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp 1

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp 2

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp

Giá: 311.000 VNĐ

091 717 2325