Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-R (Đỏ)

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-R (Đỏ)

Mã sản phẩm: F0RD4-R
Bảo hành: 0 tháng
Giá: 3.600.000 VNĐ

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Ghi chú:
Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Thông số sản phẩm
Có thể bạn quan tâm
Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-B (Đen) 1

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-B (Đen)

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-B (Đen) 2

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-B (Đen)

Giá: 3.600.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-G (Xanh ghi) 1

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-G (Xanh ghi)

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-G (Xanh ghi) 2

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-G (Xanh ghi)

Giá: 3.600.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-R (Đỏ) 1

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-R (Đỏ)

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-R (Đỏ) 2

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-R (Đỏ)

Giá: 3.600.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-Y (Vàng) 1

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-Y (Vàng)

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-Y (Vàng) 2

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa F0RD4-Y (Vàng)

Giá: 3.600.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-W (Trắng) 1

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-W (Trắng)

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-W (Trắng) 2

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-W (Trắng)

Giá: 3.220.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-B (Đen) 1

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-B (Đen)

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-B (Đen) 2

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-B (Đen)

Giá: 3.220.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn  F0RD3-G (Xanh ghi) 1

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-G (Xanh ghi)

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn  F0RD3-G (Xanh ghi) 2

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-G (Xanh ghi)

Giá: 3.220.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-R (Đỏ)  1

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-R (Đỏ)

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-R (Đỏ)  2

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-R (Đỏ)

Giá: 3.220.000 VNĐ

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-Y (Vàng) 1

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-Y (Vàng)

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-Y (Vàng) 2

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn F0RD3-Y (Vàng)

Giá: 3.220.000 VNĐ

091 717 2325