Rack Cover Panel 3U 1

Rack Cover Panel 3U

Rack Cover Panel 3U 2

Rack Cover Panel 3U

Giá: 104.000 VNĐ

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 2U 1

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 2U

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 2U 2

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 2U

Giá: 72.000 VNĐ

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 1U 1

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 1U

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 1U 2

Bảng giá đỡ - Rack Cover Panel 1U

Giá: 40.000 VNĐ

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (9 Fan) 1

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (9 Fan)

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (9 Fan) 2

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (9 Fan)

Giá: 2.215.000 VNĐ

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (4 Fan) 1

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (4 Fan)

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (4 Fan) 2

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (4 Fan)

Giá: 1.076.000 VNĐ

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (3 Fan) 1

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (3 Fan)

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (3 Fan) 2

Khay quạt làm mát - Cooling Fan Tray (3 Fan)

Giá: 750.000 VNĐ

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 2) 1

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 2)

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 2) 2

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 2)

Giá: 80.000 VNĐ

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 1) 1

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 1)

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 1) 2

Thanh quản lý cáp dọc - Vertical Cable Management (Type 1)

Giá: 80.000 VNĐ

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 3) 1

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 3)

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 3) 2

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 3)

Giá: 214.000 VNĐ

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 2) 1

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 2)

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 2) 2

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 2)

Giá: 214.000 VNĐ

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 1) 1

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 1)

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 1) 2

Thanh quản lý cáp ngang - Horizontal Cable Management 1U (Type 1)

Giá: 214.000 VNĐ

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD1000) 1

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD1000)

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD1000) 2

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD1000)

Giá: 1.574.000 VNĐ

091 717 2325