Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ 1

Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ

Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ 2

Túi kẹp cáp nhựa 3 lỗ

Giá: 100.000 VNĐ

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ 1

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ 2

Túi kẹp cáp nhựa 1 lỗ

Giá: 80.000 VNĐ

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng 1

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng 2

Túi bulong, ecn & ốc cài M6 chuyên dụng

Giá: 38.000 VNĐ

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 ) 1

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 )

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 ) 2

Quạt tủ rack ( 120B.38-220 )

Giá: 136.000 VNĐ

091 717 2325