PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn 1

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn 2

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng tiêu chuẩn

Giá: 456.000 VNĐ

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack 1

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack 2

PDU 6 ổ - 3 chấu dạng lắp tủ rack

Giá: 456.000 VNĐ

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack 1

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack 2

PDU 7 ổ - 2 chấu tròn có nắp dạng rack

Giá: 576.000 VNĐ

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack 1

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack 2

PDU 6 ổ - 2 chấu tròn không nắp dạng rack

Giá: 486.000 VNĐ

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack 1

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack 2

PDU 7 ổ chân máy tính dạng rack

Giá: 547.000 VNĐ

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu 1

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu 2

Ổ cắm điện 3 ổ - 3 chấu

Giá: 292.000 VNĐ

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp 1

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp 2

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn có nắp

Giá: 324.000 VNĐ

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp 1

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp 2

Ổ cắm điện 3 ổ - 2 chấu tròn không nắp

Giá: 311.000 VNĐ

091 717 2325